Saturday, 23 June 2012


Zikir orang yg berjaya antaranya ialah:

1.Astaghfirullah 3 kali.(saya minta ampun wahai Allah)
2.Subhaanallah 33 kali.(Maha suci Allah)
3.Alhamdulillah 33 kali.(Segala puji bagi Allah)
4.Allahu Akbar 33 kali.(Allah maha besar)
5.Laa ilaaha illallah sekali.(Tiada ada tuhan melainkan Allah)
Zikir pendinding diri dan keluarga.

No comments:

Post a Comment