Tuesday, 15 January 2013


Ibrahim bin Aliyah dari Abbad bin shaq dari Abdurrahman bin
 
Mu'awiyah berkata Nabi Muhammad s.a.w.

bersabda: "Tiga macam sifat yang tidak dapat selamat 

daripadanya seorang pun iaitu:

*Buruk sangka

*Hasad dengki

*Takut sial kerana sesuatu

Lalu ditanya: "Ya Rasulullah, bagaimana untuk selamat dari

 semua itu?" Jawab Nabi Muhammad s.a.w.: "Jika kau hasad 

maka jangan kau lanjutkan, dan jika menyangka maka 

jangan kau buktikan (jangan kau cari-cari kenyataannya) 

dan jika merasa takut dari sesuatu makahadapilah (jangan 

mundur).Yakni jika hasad dalam hatimu

maka jangan kau lahirkan dalam amal perbuatanmu sebab 

selama hasad itu masih dalam hati, maka

Allah s.w.t. maafkan selama belum keluar dengan lidah atau 

perbuatan. Jika su'udhdhan (buruk sangka) maka jangan kau

buktikan, jangan berusaha menyelidiki mencari 

kenyataannya. Demikian pula jika akan keluar untuk sesuatu 

lalu

ada suara burung atau lain-lain yang menimbulkan was-was

atau takut dalam hati maka teruskan hajatmu dan jangan

mundur.''

No comments:

Post a Comment